Pular para o conteúdo
LOGO STAECNON-RJ

Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento de Campos e Região Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro

Ex-Presidentes

Thome Martins

XXXX – XXXX

Xxxxxxxx
xxxxxxxx

XXXX – XXXX

Elson de Souza Oliveira

XXXX – XXXX

Francisco José Duarte

XXXX – XXXX

Francisco
Leal Arêas

XXXX – XXXX

João Ribeiro
de Souza

XXXX – XXXX

Aluizio Gomes Cortes

XXXX – XXXX

Tadeu Coimbra Bessa

XXXX – XXXX

Antônio Augusto da Silveira

XXXX – XXXX

José Francisco Neto Campinho

XXXX – XXXX

Hélio José Anomal Almeida

XXXX – XXXX

Alberto Luiz Barreto

XXXX – XXXX

Erilza Zózimo Volotão Ferzeli

XXXX – XXXX

João Marcos
Andrade da Silva

2026 – 2021